Privacyverklaring

Versie 1.0, laatst gewijzigd op zaterdag 3 november 2018.

Chiro Lore hecht belang aan de bescherming van je persoonsgegevens en respecteert je privacy.

In deze privacyverklaring krijg je heldere en transparante informatie over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. We doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Chiro Lore houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dat brengt mee dat wij:

Identificatie Chiro Lore

Chiro Lore is een feitelijke vereniging en is lid van Chirojeugd-Vlaanderen vzw. De werking gaat door in Hertsdeinstraat 25, 2018 Antwerpen. De contactpersoon is Milton Fabre Santamaria (0492 690 247, groepsleiding@chirolore.be).

Verwerking gegevens

Als Chiro Lore zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over de verwerking van je gegevens, dan kan je contact opnemen via de onderstaande contactgegevens.

Chiro Lore

Hertsdeinstraat 25
2018 Antwerpen
web@chirolore.be

Chirojeugd Vlaanderen

Kipdorp 30
2000 Antwerpen
privacy@chiro.be

Chiro van ‘t Stad vzw

Lange Lozanastraat 8
2018 Antwerpen
info@twintigachttien.be

Verwerking door Chiro Lore

Chiro Lore verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden.

Doeleinde Rechtsgrond
Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Chiro Lore Uitvoering overeenkomst
Om je via nieuwsbrieven en uitnodigingen te informeren over onze werking Uitvoering overeenkomst
Om zo goed mogelijk zorg te kunnen dragen voor de gezondheid van de leden Uitvoering overeenkomst
Om subsidies te kunnen verkrijgen van de overheid Wettelijke verplichting
Voor archiefdoeleinden Gerechtvaardigd belang
Om jou op weg te helpen met het terugvorderen van lid- en kampgelden Gerechtvaardigd belang
Om gebruik van de site te analyseren Gerechtvaardigd belang
Om inzendingen te verwerken Gerechtvaardigd belang

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens opvragen en opslaan:

Door je kind in te schrijven in de Chiro geef je als ouder en/of als wettelijk vertegenwoordiger van minderjarige leden toestemming voor de verwerking van de gegevens van het kind.

Verwerking door Chirojeugd Vlaanderen

Chirojeugd Vlaanderen verwerkt persoonsgegevens van leden en hun ouders voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden.

Doeleinde Rechtsgrond
16+: om het gratis ledentijdschrift op te sturen Uitvoering overeenkomst
Om subsidies te kunnen verkrijgen van de overheid Wettelijke verplichting
Voor archiefdoeleinden Gerechtvaardigd belang
Om zo goed mogelijk zorg te kunnen dragen voor de gezondheid van de leden tijdens de werking Uitvoering overeenkomst
Als dienstverlening voor de lokale groepen, zodat zij hun ledenadministratie op een veilige en correcte manier kunnen opvolgen Uitvoering overeenkomst
Om de leden te kunnen laten verzekeren Uitvoering overeenkomst

Verwerking door Chiro van ‘t Stad vzw

Chiro van ‘t Stad vzw verwerkt persoonsgegevens van leden en hun ouders voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden.

Doeleinde Rechtsgrond
Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Chiro van ‘t Stad vzw Uitvoering overeenkomst
Om je via nieuwsbrieven en uitnodigingen te informeren over onze werking Uitvoering overeenkomst
Om zo goed mogelijk zorg te kunnen dragen voor de gezondheid van de leden Uitvoering overeenkomst
Om subsidies te kunnen verkrijgen van de overheid Wettelijke verplichting

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons bezorgt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Daarnaast kan een lokale overheid gegevens opvragen binnen het kader van een subsidie- en/of veiligheidsreglement.

Wij laten nooit persoonsgegevens verwerken door derden als we geen verwerkersovereenkomst met hen afgesloten hebben. Met die partijen maken we uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die buiten de EU gevestigd zijn.

Bewaartermijn

Chiro Lore bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor ze ons bezorgd zijn of dan wettelijk vereist is.

Beveiliging van de gegevens

We hebben passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Je rechten op het vlak van je persoonsgegevens

Je hebt recht op inzage, correctie, aanpassing van de contactformaliteiten en verwijdering van de persoonsgegevens die we van jou of je kind ontvangen hebben. Voor contactgegevens in te kijken volstaat een mailtje naar privacy@chirolore.be. Medische gegevens kunnen enkel in geprinte uitvoering bekeken worden. Correcties of verwijderingen die wij uitvoeren, worden automatisch doorgegeven aan Chirojeugd Vlaanderen en Chiro van ‘t Stad vzw en omgekeerd.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan kan je daarvoor contact opnemen met ons of met het aanspreekpunt Privacy van Chirojeugd Vlaanderen of van Chiro van ‘t Stad vzw.

Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie. Dat is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring

Chiro Lore kan haar privacyverklaring aanpassen. Dat wordt via www.chirolore.be aangekondigd.

Chiro Lore
Hertsdeinstraat 25, 2018 Antwerpen
info@chirolore.be
BE21 7755 9342 4803
Privacyverklaring | Gebruiksvoorwaarden | Foto- en video-afspraken | Vrijwilligersstatuut